Uncategorized
pandorab0x

Mis on refleksioon? Reflekteerimine tähendab, et õpilased saavad teadlikuks oma mõtlemisprotsessidest ja suudavad need teistele läbipaistvaks teha. See võimaldab hinnata õppimise “miks” ja “kuidas” ning

Read More »

ECDL vs RÕK informaatika ainekava

Ettevõtjate poolt loodud ECDL eesmärk on eelkõige raha teenimine, antud juhul õpilaste sidumise või juhendamisega, et nad oskaksid kasutada konkreetseid tarkvaralahendusi ja suuniseid, mida ettevõte

Read More »
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud
pandorab0x

Valikteema: Digipädevus

Valikteema: digipädevus Töötades koolis üheksa aastat, millest enamiku informaatika ja digitaaltehnoloogia õpetajana, ei saa ma jätta märkamata, kui palju on nn digitaalse ja reaalse maailma

Read More »
IFI7208.DT Õpikeskkonnad ja -võrgustikud
pandorab0x

Personaalsed ja avatud õpikeskkonnad

Kolmas teema: personaalsed ja avatud õpikeskkonnad Couros, A. (2010). Developing Personal Learning Networks for Open and Social Learning. G. Veletsianos (toim), Emerging Technologies in Distance Education (lk 109–128).

Read More »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.