Jenson, J. D., & Treuer, P. (2014). Defining the E-Portfolio: What It Is and Why It Matters.

https://opikeskkonnad.wordpress.com/2021/10/31/valikteema-e-portfooliod/

Jenson, J. D., & Treuer, P. (2014). Defining the E-Portfolio: What It Is and Why It Matters. Change: The Magazine of Higher Learning, 46(2), 50–57. https://doi.org/10.1080/00091383.2014.897192

Jennifer D. Jenson ja Peter Treuer (2014) määratlevad e-portfooliot järgmiselt: e-portfoolio on vahend, mille abil saab kogu elu jooksul oma õppimist jäädvustada ja hallata viisil, mis soodustab sügavat ja pidevat õppimist. Elektroonilised portfooliod (e-portfooliod) sobivad eriti hästi 21. sajandi õppimisega, kus õppimine võib toimuda igal pool ja igal ajal nii formaalse koolihariduse raames kui ka väljaspool seda. Alustades sellest, et e-portfooliod on pigem vahend kui õpetamise, õppimise, mõtlemise või olemise paradigma või meetod, liigutakse määratluses edasi selle kirjeldamiseks, mis on e-portfooliod. Vahendina on see 21. sajandi õppimise jaoks sama oluline kui vasar näib olevat ehitustööde puhul selle kasutamise seisukohalt. Siiski on see, nagu iga teine vahend, mõttetu, kui kasutajal ei ole selle tõhusaks kasutamiseks vajalikke oskusi.

Läheme tagasi ePortfoolio loo algusesse. Paul Treuer määratles 1996. aastal, kui ta esimest korda käivitas ePortfoolio vahendi neli peamist omadust.

1. E-portfoolio peaks olema kasutaja (st üliõpilaste) omanduses ja hallata;
2. E-portfooliot tuleks kasutada üksikasjaliku digitaalse teabe vastutustundlikuks, valikuliseks ja läbimõeldud jagamiseks;
3. E-portfoolio peamine eesmärk peaks olema kriitilise refleksiooni edendamine;
4. E-portfooliot tuleks kasutada elukestva õppe edendamiseks.

Hiljem neid arendas Minnesota Duluthi Ülikool (UMD) ja millest lõpuks sai Open Source Portfolio (OSP) aluseks, tarkvaraarendajate jaoks

Kuid pärast 17 aastat kasutamist oli olukord järgmine:
Õpilased kasutavad e-portfooliot, kui see on õppekavas nõutud, kuid hoolimata selle kasulikkusest ei kasuta enamik neist oma kontot pärast kooli lõpetamist. Hoolimata sellest, et töövahendi ülesehitus võimaldab seda kasutada laiaulatusliku õppimise tõendamise vahendina, ei ole see mõeldud kasutamiseks üksnes andmehoidlana. Kuna see on üliõpilase, mitte tunnustatud õppeasutuse omanduses ja hoolduses, ei ole see loodud puhtalt hindamisvahendina. Kuigi e-portfoolio on kasulik karjääriabi vahend, on see siiski mõeldud kasutamiseks palju enamaks kui ainult õppija tulevase tööotsingu jaoks. Kuigi kursuse õpetajatel ei ole lubatud e-portfoolio mõningaid komponente lugeda ega kasutada, oli võime säilitada omaniku privaatsust kriitilise tähtsusega, kuna e-portfoolio elemente oli mõeldud jagamiseks valikuliselt, lähtudes sihtrühmast ja eesmärgist. Selle tulemusena ei olnud e-portfoolio eesmärk arendada virtuaalset identiteeti või isiksust, mida saaks näha üldsus. Teades, et e-portfoolio kasutamise eesmärk ja tegelikkus on omavahel seotud, alustas Jenson uuringut, et näha, kas üks neljast kriitilist refleksiooni soodustavast õpetamistehnikast on võimalik saavutada isegi kui ühes klassis. Selle uuringu eesmärk oli kindlaks teha, kuidas e-portfooliosid saab tõhusalt kasutada hariduslikel eesmärkidel.
Esimese aasta üliõpilaste eneserefleksioonid enne ja pärast tehnikate rakendamist näitasid märkimisväärset kasu e-portfooliode kasutamise eesmärkide saavutamisel refleksiooni edendamiseks. Üldiselt saavutas 30-90 protsenti igast klassist oma õpieesmärgid, kasutas eneserefleksiooni meetodeid ja integreeris esmakursuslaste õppeprotsessi kogu semestri jooksul muu teabega nii ülikoolilinnakus kui ka väljaspool seda. Teise võimalusena esinesid näitajad, et õppimise tase muutus pealiskaudsest sügavaks.

 

Leave a Comment

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.